► Engelli Öğrenci Biriminin tanıtılması ve yapılan faaliyetlerin duyurulabilmesi için engelli öğrenci birimi tarafından sürekli güncel tutulan web sayfası oluşturulmuştur.Hem engelli hem de engelsiz öğrencilerimiz engelli öğrenci biriminin çalışmalarını buradan takip edebilir ve iletişimi geçebilirler.

► Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimiz tesbit edilip kendilerini ulaşılmış ve Engelli Öğrenci Birimi çalışmalarından haberdar edilmiş ve akademik temsilciler ile tanıştırılıp iletişimleri sağlanmıştır.Böylece engelli öğrencilerimizin olabilecek sorunlarına en hızlı şekilde çözüm üretmek  amaçlanmıştır.

► Her yükseköğretim birimimizden bir akademik eleman temsilci olarak belirlenip iletişim bilgileri web sayfasında açıklanmıştır.

►Engelli Öğrenci Biriminin aldığı karar doğrultusunda özellikle görme engelli öğrencilerin üniversitemiz merkez kütüphanesinden istifadelerini sağlamak için sesli kitaplardan oluşan bir kitaplık oluşturulmuştur.Merkez kütüphanemizde bulunan bu imkandan faydalanmak için engelli öğrencimizin kütüphaneye müracaatı yeterlidir.

Ayrıca her yıl Rektör, Rektör Yardımcıları ve Daire başknalarımızın katıldığı engelli öğrencilerimizle birlikte yemek düzenlenmektedir. Bu amaçla engelli öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçları alınmaktadır.