2018-09-24

TESYEV'den Engelli Öğrencilerimize BursDevlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden, örgün eğitime devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan engellilere, yönetmelikte belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı tarafından burs yardımı yapılacaktır.

http://tesyev.org/tr/burslar